Projekty

Vývoj nových receptur
a hodnocení kvality mlýnských produktů

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a informace pro konkurenceschopnost

Název projektu

Vývoj nových receptur a hodnocení kvality mlýnských produktů

Popis projektu

ADÉLKA a.s. realizuje v letech 2017 -2018 inovační projekt, ve kterém by ráda rozšířila portfolio svých výrobků o celozrnné, vícezrnné a těstárenské mlýnské směsi, které by sloužily pro přípravu celozrnného, vícezrnného chleba a pečiva. Dále pak rozšíření nabídky o těstárenské mouky.

Cíl projektu

Inovace povede k rozšíření portfolia mlýnských výrobků, díky kterým společnost ADÉLKA a.s. zvýší svoji konkurenceschopnost a posílí svoje postavení na trhu s moderními mlynářskými produkty, jako jsou směsi pro přípravu celozrnného, vícezrnného chleba a pečiva a těstárenských mouk.

Cíl operace

Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Spolupracující subjekt

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu

31.10.2018

 

Projekt je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Pekárna ADÉLKA Pelhřimov – Optimalizace
využití odpadního tepla, zdroj technologické páry

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a informace pro konkurenceschopnost

Název projektu

Pekárna ADÉLKA Pelhřimov – Optimalizace využití odpadního tepla, zdroj technologické páry

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je výměna neefektivních středotlakých vyvíječů páry, které slouží jako zdroj technologické páry za nový nízkotlaký vyvíječ páry s vyšší účinností dále došlo k výměně spalinových výměníků pro využití odpadního tepla. Cílem je zajištění optimalizace hospodaření s vyrobenou párou a maximální využití odpadního tepla v provozním objektu.

Cíle, výsledky projektu

Cílem projektu je zajistit optimalizaci hospodaření s vyrobenou párou a maximální využití odpadního tepla v provozním objektu. Tímto přístupem dojde ke zvýšení energetické účinnosti objektu v majetku firmy Adélka a.s. tedy ke snížení konečné spotřeby energie, snížení emisí CO2 a primárních částic a prekurzorů sekundárních částic.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.