Spolupráce

Adélka nakupuje a spolupracuje

Vždy se snažíme být dobrým partnerem pro spolupráci. Nemyslete si, on je to velký závazek. Vybudovat si vztah plný důvěry a jistoty v kvalitu prověřených surovin, přesnost jejich dodání, jistotu poctivého jednání… ne, to na současném trhu rozhodně není samozřejmé. Ale my tuto touhu máme. A naplňujeme ji. Měli jsme totiž to štěstí, že jsme se mohli obklopit těmi nejlepšími. A mnohým z nich už neříkáme „partneři", ale přátelé.

Adélka se snaží dobře si vybírat

Výběr dodavatele je jednou z našich velkých priorit. Stejně jako si v běžném životě člověk vybírá „sobě rovného“, firmy jsou na tom podobně. Ano, Adélka chce jen takového dodavatele, pro kterého je slovo „profesionalita“ naprostou samozřejmostí. Ti nejlepší z oboru, dodavatelé nejlepších surovin, ti, kteří mají dobré cenové podmínky a jsou dostatečně flexibilní… Přiznáváme se také k tomu, jak velký klademe důraz na to, aby našimi dodavateli byly pokud možno české firmy, i když to v mnoha oblastech už není možné. Jsme velmi šťastni, že si můžeme vybírat mezi těmi, kteří nechtějí ustrnout na jednom místě, firmy, které se nebojí zdokonalovat a růst nikoli do velikosti, ale do moudrosti a inovativnosti. A bezpochyby se našim partnerem může stát je ten, kdo to myslí vážně se svou vlastní zákaznickou orientací, a kdo dává každému svému konání na trhu to, čemu se říká „lidský rozměr“. Chceme toho moc? Naši dlouholetí dodavatelé by vám potvrdili, že nikoli…

Adélka se těší na spolupráci

Okruh dodavatelů není nikdy u nikoho navždy uzavřen. Někteří odejdou a přicházejí noví. Ale jedno je jisté: nebudeme rušit prověřené vztahy jen díky nižší jednorázové nabídce. Rádi ušetříme, tak jako každý, ale nikdy ne za cenu kvality a seriózního jednání. Také je dobré vědět, že před branami Adélky bude mít dodavatel z Čech, Moravy a Slezska vždy přednost před stejně kvalitním dodavatelem ze zahraničí. Pokud přemýšlíte alespoň trochu jako my, velmi rádi vás poznáme. Každá firma, která umí to své a umí to na špičkové úrovni, ať je u nás v Adélce vítána.