MLÝN

Co nabízíme

Sortiment produktů vyráběných ve mlýně nese registrovanou ochrannou známku Prostě pekařská a je nejen široký, ale také svým způsobem ojedinělý. Jde o mouky a další mlýnské produkty, které jsou díky své špičkové kvalitě určeny nejen pro běžného spotřebitele, ale také pro mistry pekaře v Adélce i dalších pekárnách v České republice.

Základem kvality našich mlynářských produktů zůstává to tradiční, čili správný výběr suroviny, tedy obilí z našeho kraje a od prověřených dodavatelů, místních zemědělců. Mouky značky Prostě pekařská neobsahují žádné chemické či enzymatické preparáty a nejsou uměle bělené.

Vyrábíme mouky tzv. volné v cisternách, mouky pytlované, kontejnerové i ty známé, balíčkové pro malospotřebitele. Nabízíme mouky pšeničné hladké světlé a chlebové hrubé, polohrubé a krupici, žitné mouky světlé, tmavé a celozrnné.

K novinkám v sortimentu patří např. speciální mouka na pizzu a pšenično-žitná mouka na výrobu domácího chleba. Dalším směrem inovací je tvorba mouk ze špaldy, celozrnných mouk, mouk na domácí těstoviny apod.

Jak pracujeme

Adélka měla odnepaměti vlastní mlýn. Kdysi sloužil dobře, jenže jak šel čas, bylo stále těžší udržet tempo vývoje oboru. Technologie zastarávala a náročnost na obsluhu mlýna byla zbytečně vysoká. Proto bylo v roce 2016 rozhodnuto o pořízení nové technologie. Cíl byl jasný, postavit nejmodernější mlýn a vyrábět tak velice kvalitní mouky. Byla vybrána nejlepší dostupná technologie od firmy Bühler ze Švýcarska. Byly také vybudovány skladovací kapacity na 500 t obilí a sila na 650 t mouky. Nový mlýn dokáže během 24 hodin zpracovat až 60 tun pšenice a 50 tun žita. Výstavba nového mlýna byla dokončena v roce 2020.

Proč z Adélky

  • Prvotřídní kvalita – klademe mimořádný důraz na kvalitu vstupní suroviny. Vykupujeme proto pouze kvalitní obilí od místních zemědělců. Provádíme také důkladný rozbor všech výstupních produktů. K zajištění kvality vstupních a výstupních surovin nám slouží nejmoderněji vybavená laboratoř.
  • Prvotřídní hygiena – nejnovější technologie nám pomáhají zajistit nejvyšší úroveň hygienických standardů při výrobě a expedici.
  • Přírodní produkty – naše mouka neobsahuje žádné přídatné chemické, ani enzymatické látky, není také uměle bělena.
  • Domácí suroviny – veškeré suroviny pro výrobu mouky pocházejí z ČR, a především z našeho regionu, přirozeně tak podporujeme domácí trh.