Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Adélka a.s. pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že společnost Adélka bude zpracovat mé osobní údaje prostřednictvím svých elektronických systémů.

Beru na vědomí, že Adélka a.s. zpracovává osobní údaje uvedené v životopisu nebo přiloženém textu, a to zejména jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt, kontaktní adresu, dále o podrobné informace týkající se získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek. Z citlivých osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu s ohledem na příslušné pracovněprávní předpisy (tj. zdravotní omezení a zvláštní požadavky na pracoviště). Tyto údaje Adélka a.s. používá pro účely kontaktu při výběrovém řízení a vyhodnocení kvalifikačních předpokladů pro výkon dané pozice.

Pokud zjistím nebo se domnívám, že Adélka a.s. provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Adélku a.s. o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost Adélka odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.